Zakaj sterilizirati / kastrirati?

Mačka v povprečju koti dva- do trikrat na leto po štiri mladiče, lahko pa celo po šest ali več. To pomeni, da v enem letu skoti od 12 do 18 potomcev. Ti lahko spolno dozorijo že dobre štiri mesece po kotitvi in nadaljujejo začaran krog.


Pobijanje zdravih živali je z zakonom prepovedano, za to kaznivo dejanje se kršitelja kaznuje z globo od 800 do 1.200 evrov.


Najboljši kompromis za preprečitev parjenja in prekinitev začaranega kroga razmnoževanja je preprost in rutinski poseg: sterilizacija oz. kastracija.


Strošek oskrbe enega mladiča je trikrat večji od stroška sterilizacije.


Sterilizirane mačke imajo precej manjšo možnost za vnetja rodil in da bi zbolele za rakom na seskih, jajčnikih ali maternici.


Pri samcih s kastracijo preprečimo pojav raka na testisih in zmanjšamo možnost pojava raka na prostati.


Kastrirani samci običajno ne markirajo svojega ozemlja in se ne potepajo, zato imajo veliko manj možnosti, da bi se poškodovali ali poginili v prometni nesreči.


Tako samce kot samice s kastracijo oz. sterilizacijo v veliki meri zaščitimo pred okužbo z mačjim aidsom in levkozo. Obe bolezni se prenašata predvsem med pretepi in parjenjem, za mačke pa sta neozdravljivi in usodni.