Občina Vrhnika

Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Vrhnika in tudi dejansko živijo na območju Občine Vrhnika.

Občani lahko cenovno ugodnejše posege izkoristijo od 10. 04. 2019 do 31.05. 2019, oz. do porabe predvidenih sredstev. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1500 evrov.

Cena za občane:

  • 27 evrov za sterilizacijo mačke
  • 22 evrov za kastracijo mačka
  • 4 evre za označitev mačke

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev do največ tri (3) živali.
Preventivni posegi se bodo izvajali v veterinarski ambulanti Veterinarska postaja Vrhnika, Pot v Močilnik 17, Vrhnika. Ob posegu je potrebno imeti s seboj veljavni osebni dokument in izpolniti predpisan obrazec. Potrebno je predhodno naročanje!
Čipiranje po akcijski ceni ni obvezno, je pa priporočljivo.

Informacije in naročanje na tel. št.:
01/750 25 52

Delovni čas:
Ponedeljek–Petek  07:00–11:00 ter 16:00–18:00 
Sobota 07:00–10:00 
http://www.veterina-vrhnika.si

Dodatne informacije: Občina Vrhnika, Polona Gabrovšek, 01 755 54 28 (v času uradnih ur).