Občina Ig

Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Ig in tudi dejansko živijo na območju Občine Ig.

Občani lahko cenovno ugodnejše posege izkoristijo od 01. 04. 2019 do 30. 04. 2019, oz. do porabe predvidenih sredstev. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1500 evrov.

Cena za občane:

  • 29 evrov za sterilizacijo mačke
  • 22 evrov za kastracijo mačka
  • 3 evre za čipiranje mačke in potni list

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev do največ tri (3) živali.
Preventivni posegi se bodo izvajali v veterinarski ambulanti Max na Lavrici, Dolenjska cesta 250, Škofljica. Ob posegu je potrebno imeti s seboj veljavni osebni dokument in izpolniti predpisan obrazec. Potrebno je predhodno naročanje!
Čipiranje po akcijski ceni ni obvezno, je pa priporočljivo.

Informacije in naročanje na tel. št.:
01/366 65 44

Delovni čas:
Ponedeljek–Petek  08:00–19:00
Sobota 08:00–12:00
http://www.veterinarstvo-max.si/sl/

Dodatne informacije: Občina Ig, Ga. Andreja Zdravje, 01 2802 324 (v času uradnih ur).